NATUURLEXICON


Waterkershaantje

Phaedon cochleariae


Het Waterkershaantje Phaedon cochleariae is een kever die behoort tot de bladhaantjes. Hij is ovaal gevormd en met 3 à 4 mm. De kop en het halsschild zijn fijn bestippeld. De poten zijn zwart.

Deze vrij algemene kever komt van januari tot oktober voor op drassige oevers van beekjes en poelen. Hij leeft vooral op Witte Waterkers Nasturtium officinale.

De kever kan zich ook voeden op Gele Mosterd Sinapis alba en Mierikswortel Armoracia rusticana.


Home