NATUURLEXICON


Waterleliehaantje

Galerucella nymphaeae


Het Waterleliehaantje Galerucella nymphaeae is een langgerekte, geelbruine kever met een grijzige bovenzijde.

Hij meet tot 8 mm en komt voor van mei tot augustus.

Hij leeft op de bladeren van de Witte Waterlelie Nymphaea alba in vijvers en sloten. Het is een algemene soort.

Home