NATUURLEXICON


Waterlepeltje

Ludwigia palustris


Het Waterlepeltje Ludwigia palustris is een oever-en verlandingssoort die voorkomt in poelen, vijvers en sloten met matig voedselrijk water.

De plant groeit meestal op laagveen.

Home