NATUURLEXICON


Watervlo

Daphnia pulex


De Watervlo Daphnia pulex meet 1 tot 5 mm. Deze soort is veel te vinden in sloten en vijvers, ook in verontreinigde milieus.

Dit diertje voedt zich met detritus en algen.  


Home