NATUURLEXICON


Weegbreefonteinkruid

Potamogeton coloratus


Het Weegbreefonteinkruid Potamogeton coloratus is ook wel gekend als Doorschijnend Fonteinkruid. De plant is reeds lang uiterst zeldzaam. Ze komt voor in voedselarme, kalkrijke, basische laagveenmoerassen.

De plant is gevoelig voor vermesting.


Home