NATUURLEXICON


Wegedoornspanner

Philereme transversata


De Wegedoornspanner Philereme transversata is een zeldzame vlinder die behoort tot de spanners.

De rupsen leven op Wegedoorn Rhamnus cathartica en vermoedelijk ook Sporkehout Rhamnus frangula.

Home