NATUURLEXICON


Weidechampignon

Agaricus campestris


De Weidechampignon Agaricus campestris heeft een witte hoed met een diameter tot 10 cm. In het begin is de hoed klokvormig, maar wordt later vlakker en golvend.

Deze plaatjeszwam komt voor op schrale tot matig bemeste permanente graslanden, veelal in weiden met vee. Hij groeit in zogenaamde heksenkringen.

Home