NATUURLEXICON


Weideplatkopje

Styloctetor stativus


Het Weideplatkopje Styloctetor stativa is een zeldzame spin die voorkomt in natte graslanden, vochtige hooilanden, korte mesofiele graslanden en schorren.  

De volwassen spinnen zijn actief in mei en juni.


Home