NATUURLEXICON


Wijdbloeiende Rus

Juncus tenageia


De Wijdbloeiende Rus Juncus tenageia groeit in open pionierssituaties op vochtig tot nat, meestal voedselarm zand of lemig zand.

Deze zeldzame soort groeit vaak op zure bodems.  

Home