NATUURLEXICON


Wijnpurperen Russula

Helix pomatia


De Wijnpurperen Russula Russula vinosopurpurea is een zwam die mycorrhiza vormt bij loofbomen in droge loofhoutsingels, bosranden en lanen op zand-, klei- en leemgrond.

Home