NATUURLEXICON


Wildviaduct


Een wildviaduct is een brug over een (snel)weg, een spoorlijn en andere obstakels ten behoeve van het wild. Wildviaducten worden vaak beplant met struiken en bomen.

Via hekken, die als trechter fungeren, worden de dieren over de viaducten geleid.

Reeën, vossen en marterachtigen maken graag gebruik van deze wildviaducten.


Home