NATUURLEXICON


Wilgsla

Lactuca saligna


De Wilgsla Lactuca saligna is een plant van ruigten op weinig betreden, kalkrijke, niet humeuze, droge grond.

Deze plant is eerder een zuiderse soort die bij ons de noordelijke grens van haar verspreidingsgebied bereikt.


Home