NATUURLEXICON


Windsingel


Een windsingel is een natuurlijke barrière van aaneengesloten bomen of struiken, vaak langs landbouwgronden.

Een windsingel werd vroeger aangeplant als een natuurlijke erfafscheiding die tegelijkertijd dienst deed als windkering.  

Home