NATUURLEXICON


Winterkoning

Troglodytes troglodytes


De Winterkoning Troglodytes troglodytes is een vogel met een lengte tot 9,5 cm. Dit vogeltje heeft bruine veren, een bruine, opgewipte staart en een opvallende, bleke wenkbrauwstreep. Het weegt nauwelijks 9 g.

De vleugels zijn kort en afgerond. De onderzijde is geelbruin. De bovenzijde is roodachtig bruin.

De zang bestaat uit hoge tonen en trillers, die voor zo’n kleine vogel tamelijk luid klinken. Deze vogel komt algemeen voor in tuinen, parken en bossen. Hij vertoeft vaak dicht bij de grond. In Europa worden de hoogste dichtheden bereikt in vochtige loof- en gemengde bossen met een rijke ondergroei en een humusrijke bodem.

Zijn voedsel bestaat uit insecten.

De vogel maakt een bolvormig nest op een geringe hoogte maar goed verborgen zoals bijvoorbeeld in struikgewas, op beekoevers of in takkenbossen. Om de kansen op een partner te vergroten, bouwt het mannetje een reeks nesten (tot wel 8). De ingang van het nest zit langs de zijkant.  

Het vrouwtje legt van mei tot juli 5 tot 7 eitjes in één van de door het mannetje gemaakte nesten. Het gekozen nest wordt door het vrouwtje nog verder bekleed met zacht mos, plukjes schapenwol of veertjes.

Zij bebroedt de eieren alleen.

Het mannetje helpt bij het voederen.  

Vaak paart het mannetje met twee vrouwtjes. Ze nemen dan actief deel aan het voederen van de jongen uit beide broedsels.

Na een succesvol broedsel gebruikt de vogel meerdere keren hetzelfde nest dat wat wordt verbeterd of aangevuld.

Tijdens de winter worden de nesten vaak gebruikt als slaapplaats.

De Winterkoning is één van onze talrijkste broedvogels. Het is deels een standvogel, deels een trekvogel en deels ook een zwerfvogel.

Home