NATUURLEXICON


Wipneusgitje

Cheilosia vicina


Het Wipneusgitje Cheilosia vicina is een vrij klein gitje (lengte tot 8 mm) met volledig zwarte poten en kale ogen. De vlieg heeft een kleine middenknobbel die in zijaanzicht vierkant is.

Deze zeer zeldzame zweefvlieg komt van begin april tot half juni voor op open plekken in uiteenlopende loofbostypen, langs beken en aan de rand van eiken-haagbeukenbossen. De vliegen bezoeken vaak Boterbloem-soorten Ranunculus species. De larve ontwikkelt zich mogelijk in Fraaie Vrouwenmantel Alchemilla mollis.  

Home