NATUURLEXICON


Witrugzakspin

Clubiona leucaspis


De Witrugzakspin Clubiona leucaspis  werd in Vlaanderen voor het eerst aangetroffen in 2005 (Antwerpen). Het is een Zuid-Europese soort die haar areaal de laatste jaren noordelijk uitbreidt. De soort werd aangetroffen onder de schors van een Linde Tilia species in de Antwerpse binnenstad (Antwerps Spinnenonderzoeksproject 2004-2005) en ook reeds in de Zwinduinen (2007).  

Deze spin zal meestal voorkomen op boomstammen op zandige terreinen. Men gaat ervan uit dat deze spin reeds tamelijk verspreid voorkomt in Vlaanderen.


Home