NATUURLEXICON


Wit Spannertje

Asthena albulata


Het Wit Spannertje Asthena albulata is een zeldzame vlinder van vooral oude loofbossen.

De waardplanten van de rupsen zijn Hazelaar Corylus avellana, Berk-soorten Betula species en Haagbeuk Carpinus betulus.

De vlinder vliegt in 2 generaties van half april tot eind augustus.   

Home