NATUURLEXICON


Witte Kwikstaart

Motacilla alba


De Witte Kwikstaart Motacilla alba is een vogel met een lengte tot 18 cm. Deze vogel heeft een zwart-witte tekening en een lange staart, waarmee hij een kenmerkende wippende beweging maakt. Hij komt vooral voor in agrarische landschappen, maar ook steeds vaker in dorpen en steden. Soms broedt hij in stedelijke gebieden op gebouwen, in dakgoten en onder dakpannen.

Zijn voedsel bestaat uit insecten.

Het nest is een slordig hoopje halmen, twijgjes, bladeren, wortelstukjes en mos dat in holten of op de grond wordt gemaakt.

Van april tot augustus legt het vrouwtje 5 of 6 eitjes, die zij alleen bebroedt. Beide ouders verzorgen de nestjongen. De vogel broedt 2 keer per jaar.

De Witte Kwikstaart komt in Vlaanderen talrijk voor; hij trekt deels weg om te overwinteren in het Middellandse Zeegebied, Afrika en Voor-Azië.    

Home