NATUURLEXICON


Witte Roest

Albugo candida


De Witte Roest Albugo candida behoort tot de valse meeldauwschimmels.

Het is een parasiet die de gastheer met een witdraderige massa overtrekt en sporen vormt.

Home