NATUURLEXICON


Witte Vlierschorszwam

Hyphodontia sambuci


De Witte Vlierschorszwam Hyphodontia sambuci is een korstzwam met het uitzicht van een dun wit laagje.

Deze soort groeit op opstaande stammen van Vlier-soorten Sambucus species.

Home