NATUURLEXICON


Witte Waterkers

Nasturtium officinale


De Witte Waterkers Nasturtium officinale groeit op vochtige en natte standplaatsen, in bronnen, greppels, beekjes, kleine stroompjes met koel en helder water, liefst op zand- of kiezelrijke oevers. De plant bloeit met witte bloempjes van mei tot september. De bladeren blijven het hele jaar groen. De vruchten zijn hauwvruchten.

De plant gaat achteruit als gevolg van de drainage van weilanden en de kanalisatie van beken en stroompjes.

Het Waterkershaantje Phaedon cochleariae voedt zich op deze plant.

Home