NATUURLEXICON


Witvlekpyjamaspin

Hypsosinga albovittata


De Witvlekpyjamaspin Hypsosinga albovittata, ook Witgevlekte Moeraswielspin genoemd, is een spin die een web maakt dicht boven de grond of in lage vegetatie, meestal op droge heide, duinen en kalkgraslanden.

De soort houdt van kortgegraasde droge graslanden.


Home