NATUURLEXICON


Wolfspoot

Lycopus europaeus


De Wolfspoot Lycopus europaeus is een plant die voorkomt op vochtige standplaatsen in bossen en duinvalleien en op beschaduwde rivieroevers en oevers van duinplassen, op een natte, stikstofrijke, niet te zware grond. De plant verdraagt wat zout in de bodem.

Deze soort bloeit van juni tot augustus met roodgespikkelde witte lipbloemen die in dichte schijnkransen staan.

De bladeren zijn kortgesteeld langwerpig. De plant bezit een wortelstok.

Home