NATUURLEXICON


Chinese Wolhandkrab

Eriocheir sinensis


De Chinese Wolhandkrab Eriocheir sinensis is een krab die tot 7,5 cm groot wordt. De vooral bij het mannetje zeer grote scharen zijn dicht behaard.

In het begin van de twintigste eeuw is deze exoot in Europa terechtgekomen, waarschijnlijk met ballastwater van schepen, waarna hij zich in rivieren heeft gevestigd. Deze soort is van nature afkomstig uit Oost-Azië.

Deze krab trekt stroomopwaarts de rivieren op maar plant zich alleen in zout water voort.

Dieren die geslachtsrijp worden, bewegen zich vanaf augustus stroomafwaarts in de richting van de getijdengebieden aan de riviermond en verlaten hierbij soms het water. Na de paring in het brakke water van de getijdengebieden worden de eitjes afgelegd in zout water. In het voorjaar verlaten de jonge krabben het ei en bij het eerste warme lenteweer beginnen ze zich geleidelijk stroomopwaarts te verplaatsen.

Deze krab wordt geboren in zout water en sterft er ook. De krab plant zich slechts eenmaal voort. Een vrouwtje kan wel 250.000 tot 1 miljoen eitjes afzetten.

Deze krab kent in Vlaanderen voorlopig geen natuurlijke vijanden.

Het is een alleseter die zich voedt met algen, wormen, schelpdieren en kleine vissen.   

Home