NATUURLEXICON


Wormkruidhaantje

Galeruca tanaceti


Het Wormkruidhaantje Galeruca tanaceti is een trage kever van zo’n 11 mm lang.

De soort behoort tot de Goudhanen en komt voor langs wegen en bermen op Boerenwormkruid.  


Home