NATUURLEXICON


Wortelende Aardappelbovist

Scleroderma verrucosum


De Wortelende Aardappelbovist Scleroderma verrucosum is een buikzwam met een onregelmatig tot knolvormig gelig tot bruin vruchtlichaam met bruine schubben en met een diameter tot 7 cm. De steel wordt tot 4 cm lang en is gelig gekleurd.

Deze zwam komt voor bij loofbomen op een voedselrijke bodems in bossen, parken, lanen, heiden en struwelen.

Aan de basis heeft deze zwam opvallende wortelachtige structuren bestaande uit zwamvlokken (rhizomorfen).

Home