NATUURLEXICON


Wrattenbijter

Decticus verrucivorus


De Wrattenbijter Decticus verrucivorus is een zeer forse groen-zwart gevlekte sabelsprinkhaan.

Het is een zeer zeldzame soort geworden en Vlaanderen.

De sprinkhaan houdt van een gevarieerde vegetatiestructuur waar zandige plekken aanwezig zijn voor de ei-afzet, bijvoorbeeld op schrale dijken langs waterlopen.

Home