NATUURLEXICON


Xylotrechus rusticus


De kever Xylotrechus rusticus behoort tot de boktorren. Het is een zwarte kever met een uitgebreide grijswitte tekening die deels bestaat uit vage dwarsbanden. Het zwarte halsschild vertoont een aantal witte tot gele vlekken. De poten en antennes zijn donker gekleurd.

Deze kever meet 9 tot 20 mm en komt van mei tot in juli voor op de waardbomen of in de onmiddellijke omgeving. Hij bezoekt geen bloemen.

De larven ontwikelen zich bijna uitsluitend in staand of liggend dood hout van Populier-soorten Populus species (soms ook in Wilg- en Berk-soorten).     

Een gepaste naam voor deze kever zou Populierenwespenboktor zijn.

Home