NATUURLEXICON


Zaagblad

Serratula tinctoria


Het Zaagblad Serratula tinctoria is een mooie, zeldzame plant die groeit in bosranden, vochtige schrale graslanden, extensief gemaaide, schrale wegbermen, zoomvegetaties op de overgang van bos naar grasland en op afgravingen.

Deze plant draagt van juli tot september roze-rode bloemen die in hoofdjes staan aan het einde van elke zijstengel. De stengel is kaal en kantig en is bovenaan vertakt. De bladeren zijn gedeeld in gezaagde slippen.

De plant wordt 30 tot 100 cm hoog. Ze bezit een wortelstok.

Home