NATUURLEXICON


Zaagsprinkhaan

Barbitistes serricauda


De Zaagsprinkhaan Barbitistes serricauda is een nog uiterst zeldzame sprinkhaan. Enkele exemplaren werden voor het eerst in Vlaanderen gezien in juli 2008 in het Meerdaalwoud en de Kluis (Sint-Joris-Weert).

Het is een Midden-Europese bossoort, die zich meestal hoog in de bomen of struiken ophoudt.

In Vlaanderen bereikt deze sprinkhaan haar noordgrens. De verspreiding in België is vooral beperkt tot Namen en Luxemburg. In Nederland komt de soort niet voor.

In het Zoniënwoud te Brussel bevindt zich ook een kleine, waarschijnlijk via plantgoed geïntroduceerde populatie.

In Vlaanderen werd het eerste aangetroffen individu aangetroffen in een soortenarm bos gedomineerd door dennen en Amerikaanse Eik Quercus rubra, met hier en daar Wilde Lijsterbes Sorbus aucuparia en Braam Rubus fruticosus in de ondergroei.

We mogen stellen dat een gevarieerd loofbos (met Eik-soorten en Hazelaars) een geschikte habitat vormt voor deze soort. De soort kan ook worden gevonden in oude steengroeven, op kalkgraslanden en op kaalslagen.  

Het feit dat deze soort weinig mobiel is en bovendien een verborgen levenswijze heeft, doet vermoeden dat de Zaagsprinkhaan waarschijnlijk reeds langer in Vlaanderen voorkomt, maar nooit eerder werd opgemerkt.


Home