NATUURLEXICON


Zachte Berk

Betula pubescens


De Zachte Berk Betula pubescens is een boom die vooral groeit in venen, moerassen en andere moerassige plaatsen. De vrouwelijke bloemen zijn klein; de mannelijke bloemen hangen in katjes. De bladeren en de stengels zijn voorzien van kleine haartjes.

De rupsen die op Ruwe Berk voorkomen, komen ook voor op de Zachte Berk.

Home