NATUURLEXICON


Zachte Dravik

Bromus hordeaceus hordeaceus


De Zachte Dravik Bromus hordeaceus hordeaceus is een algemene plant die we vinden op open tot grazige plaatsen, in de zon of de halfschaduw en op lichte grond in duinen, vaak op omgewoelde plaatsen, in bermranden, langs stoepranden en spoorwegen. We vinden deze plant ook op bemeste, droge zandgronden.

Deze plant bloeit van mei tot juli met pluimen van groene grasbloemen. De bladeren zijn lijnvormig.    

Home