NATUURLEXICON


Zadellibel

Anax ephippiger


De Zadellibel Anax ephippiger is een libel die voorkomt in woestijnachtige gebieden in subtropisch Afrika, het Midden-Oosten en Zuidwest-Azië.

Deze libel dankt haar naam aan het lichtblauwe zadel aan de basis van het achterlijf bij het mannetje. Bij het vrouwtje varieert de kleur van blauw tot geelbruin. De vleugels vertonen een bruine schijn. De grote bruinachtige ogen hebben een gele achterrand.

De libel plant zich voort in tijdelijke, ondiepe, warme en visloze wateren met veel muggenlarven in het natte seizoen (herfst). De larven ontwikkelen zich in 60 tot 100 dagen. De overwintering gebeurt als imago.

Via zuidelijke wind verplaatsen sommige Zadellibellen zich in het voorjaar noordwaarts tot in West- en Centraal-Europa.

Zwervende exemplaren worden sporadisch in Vlaanderen gezien.  

Home