NATUURLEXICON


Zadelsprinkhaan

Ephippiger diurnus


De Zadelsprinkhaan Ephippiger diurnus is in Vlaanderen een zeldzame soort, die slechts zeer plaatselijk wordt aangetroffen.

Het is een soort die tot 30 mm lang wordt en van augustus tot oktober voorkomt op warme, droge, ruig begroeide hellingen. Vooral heidegebieden blijken voor deze soort van belang te zijn. Deze soort is te vinden op verspreid staande struiken, zowel laag tegen de grond als hoger.

De kleur varieert van lichtgroen of olijfgroen oever geel naar blauwgroen. Het achterhoofd is zwart gekleurd. De voorvleugels zijn gereduceerd tot stompjes, die zich grotendeels onder het trechtervormige halsschild bevinden. Deze sprinkhaan heeft geen achtervleugels.  

Home