NATUURLEXICON


Zandblauwtje

Jasione montana


Het Zandblauwtje Jasione montana is een achteruitgaande plant die groeit op droge heide en zandgronden en in de duinen. De plant behoort tot de klokjesfamilie (Campanulaceae) maar de bloemen wijken af van de gebruikelijke bloemvormen van deze familie.

De plant bloeit met ronde hoofdjes die bestaan uit verschillende blauwe bloempjes met eivormige, groene schutbladen.

De bloemhoofdjes bevinden zich aan het eind van de stengel. De kroonbladeren zijn in het begin tot een buis vergroeid, die gedeeld is in 5 smalle, lijnvormige, losse slippen.    

De stengelbladeren zijn smal en soms getand.

De doosvruchtjes bezitten kleppen die zich openen om het zaad los te laten.  

Deze plant wordt door tal van insecten bezocht. Vooral dagvlinders, bijen en graafwespen

De larven van de Duinbollenzweefvlieg Eumerus sabulonum ontwikkelen zich in deze plant.

Home