NATUURLEXICON


Zanddoddegras

Phleum arenarium


Het Zanddoddegras Phleum arenarium is een algemene plant van de kust. We vinden deze soort in de duinen en op aangevoerd duinzand, zoals op spoorwegterreinen op open en zonnige plaatsen. De bodem is meestal voedselarm en kalkrijk. De plant verdraagt overstuiving door zand.

Het Zanddoddegras bloeit in mei en juni. De bloeiwijze bestaat uit groene grasbloemen die in aren of aarpluimen staan. De aren zijn sigaarvormig zoals bij de Lisdodde-soorten.

Home