NATUURLEXICON


Zandgroefkopje

Silometopus bonessi


Het Zandgroefkopje Silometopus bonessi is een spin die behoort tot de dwergspinnen. Het is een warmteminnende soort die voorkomt in droge graslanden en ook wel in kalkgraslanden.

De spin kan worden gezien van april tot augustus.

Home