NATUURLEXICON


Zandhagedis

Lacerta agilis


De Zandhagedis Lacerta agilis, ook Duinhagedis genoemd, is een zeer zeldzame hagedis in Vlaanderen.

Deze hagedis bewoont zandige zuidhellingen langs bosranden, met oude struikhei-pollen, open, bemoste zonnige plaatsen en kleine struiken.

Konijnen en recreanten begunstigen enigszins deze soort doordat er plekken met los zand in stand worden gehouden.

Het vrouwtje legt de eitjes - meestal in juni- in los zand. Alleen los zand (zonder aarde of humus) dat gelegen is in de volle zon op het zuiden of zuidwesten, is voldoende warm om het uitkomen van de eitjes te garanderen. Na ongeveer 2 maanden komen ze uit. De jonge hagedisjes groeien snel en blijven in het najaar lang actief om voldoende reserves op te bouwen om de winterperiode te overbruggen. Vruchtbare vrouwtjes paren met meerdere mannetjes om de overlevingskans van de eitjes te vergroten.   

Koude en natte zomers kunnen nefast zijn voor deze eitjes. De soort is eierlevendbarend. De eitjes worden in het lichaam bewaard tot ze uitkomen. Deze hagedis is voor het uitkomen van de eieren afhankelijk van zonnewarmte.

Deze hagedis is een honkvaste soort.  

Deze hagedis heeft tal van natuurlijke vijanden (zoals onder meer de Fazant).  

Home