NATUURLEXICON


Zandhommel

Bombus veteranus


De Zandhommel Bombus veteranus is een zeer zeldzame hommel in Nederland. Deze soort komt in Vlaanderen niet voor (in België wel als een zeer zeldzame soort in de Ardennen).

Het nest wordt doorgaanse bovengronds gemaakt, net onder een graspol of tussen de vegetatie (met onder meer Canadese Guldenroede). Soms worden verlaten muizenholen gebruikt. Het nest wordt bekleed met mos en plantenmateriaal.  

Deze soort is afhankelijk van een voldoende voedselaanbod gedurende een lange periode. De hommel vertoont een voorkeur voor Klaver-soorten Trifolium species, Munt-soorten Mentha species en Gewone Smeerwortel Symphytum officinale.

De Gewone Koekoekshommel Bombus campestris treedt op als parasiet bij deze hommel.

De Hommelzweefvlieg Volucella bombylans leeft als larve van afval en dode hommellarven in het hommelnest van deze soort.  


Home