NATUURLEXICON


Zandkrabspin

Xysticus sabulosus


De Zandkrabspin Xysticus sabulosus, ook Zandstruikkrabspin genoemd, is een spin van droge, lage vegetaties met liefst veel kale plekken. Men vindt deze soort onder meer aan de kust en in heidegebieden.

De soort komt aan de kust vooral voor in mosduinen met open, kale, zandige plekken, in helmduinen en jonge vochtige pannen. Deze spin blijkt zich goed te kunnen verspreiden via ballooning. Volwassen exemplaren zijn te zien van september tot november.  


Home