NATUURLEXICON


Zandmuisspin

Haplodrassus umbratilis


De Zandmuisspin Haplodrassus umbratilis is een spin die in droge, stenige gebieden, kalkgraslanden en heide voorkomt. De soort prefereert droge, schrale zuidgerichte graslanden met pollen.


Home