NATUURLEXICON


Zandputje

Geopora arenicola


Het Zandputje Geopora arenicola heeft een beker- tot schotelvormig lichaam, dat vaak in de bodem blijft steken. De diameter bedraagt amper 2 cm.

Deze zakjeszwam komt matig algemeen voor op humusarm zand.


Home