NATUURLEXICON


Zandspringspin

Attulus saltator


De Zandspringspin  Attulus saltator is een spin die voorkomt op zandige plekken, vooral in kust- en landduinen.

Deze spin behoort tot de kleinere springspinnen. Het is een specifieke soort van mosduinen met verspreid kale zanderige plekken, maar is ook te vinden in helmduinen en op andere kale plekken. Volwassen dieren zijn vooral te zien in mei-juni en september.

De warmste en droogste periode wordt op die manier vermeden.  


Home