NATUURLEXICON


Zandstruisgras

Agrostis vinealis


Het Zandstruisgras Agrostis vinealis is een plant van zandige terreinen. We vinden deze plant op kalkarme, droge, min of meer open zandgrond op duinhellingen, in droge valleien, soms op spoorwegterreinen, op spoordijken en op heidevelden.

In de buurt van bomen of struiken zijn er vaak grotere exemplaren te zien dan op open zandvlakten. Bomen en struiken produceren namelijk humus en houden beter vocht vast zodat de bodem voedselrijker en vochtiger wordt.

Deze plant bloeit van juni tot augustus met pluimen van groene of bruine grasbloemen.

De bladeren zijn lijnvormig. De plant bezit een wortelstok.  


Home