NATUURLEXICON


Zandsuppletie


Zandsuppletie is een menselijke (kunstmatige) ingreep waarbij zand opgespoten wordt om bestaande stranden te verbreden of nieuw aan te leggen. Soms wordt dit toegepast om de gehele kust van extra zand te voorzien, zelfs onder de waterlijn.

De zandsuppletie gebeurt zowel uit veiligheidsoogpunt als uit puur recreatief oogpunt.

Het zand wordt gewonnen uit de Noordzee.

Het opgespoten zand erodeert wel snel weer weg in de zee en de duinen.

Home