NATUURLEXICON


Zandzegge

Carex arenaria


De Zandzegge Carex arenaria heeft scherpe driekantige bloeistengels. De plant bloeit in mei en juni, heeft een wortelstok en typische lijnvormige zeggebladeren. Deze soort groeit vooral in duingebieden, zandige droge graslanden, heidevelden en zandverstuivingen op een voedselarme grond. Ze kan goed tegen droogte en overstuiving.

De wortelstok vormt lange ondergrondse uitlopers en helpt mee bij de vastlegging van duinen en stuifzanden. Het is een 5 mm dikke wortelsok die meters ver kan kruipen en waarvan de wortels meer dan 3 m diep kunnen reiken. Met deze wortelstokken kan deze plant uitgestrekte matten vormen.  


Home