NATUURLEXICON


Zannichellia

Zannichellia palustris


De Zannichellia Zannichellia palustris is een waterplant, behorende tot de fonteinkruidfamilie (Potamogetonaceae) die groeit in stilstaand water en langzaam stromend zoet en brak, voedselrijk en meestal ondiep water. We vinden deze plant in Vlaanderen vooral in het kustgebied.

De bloemen bevinden zich onder water. Deze plant bloeit van mei tot de eerste vorst met groen bloemen die in bundels of kransen staan.  

De bestuiving gebeurt onder water.

De bladeren zijn lijnvormig en tegenoverstaand. Deze groenblijvende plant bezit een wortelstok.

Er bestaan een aantal ondersoorten. Het zaad kiemt pas na een koude periode bij sommige ondersoorten. Bij andere moet het zaad eerst in een zuurstofloze modderbodem liggen.

Home