NATUURLEXICON


Zebraspin

Salticus scenicus


De Zebraspin Salticus scenicus is een spin met een lengte tot 7 mm. Deze spin heeft een variabel zwart-wit getekend achterlijf en korte poten. De spin heeft 4 grote naar voren gerichte ogen. De andere 4 ogen zijn meer naar achteren gericht en opzij ingeplant in het kopborststuk. Deze spin behoort tot de springspinnen. Van mei tot augustus vinden we deze soort zeer algemeen op muren, hekken en vensterbanken van woningen en in parken, en ook verder weg van stedelijke gebieden op boomschors en rotsen. Het is een warmteminnende soort.

De spin jaagt op het zicht. Alvorens te springen maakt de spin zich vast met een draad. De prooi wordt met een snelle sprong bemachtigd.

De spin maakt geen web maar bouwt wek een soort schuilbuis van dun spinsel. Hierin vindt ook de paring plaats.

Home