NATUURLEXICON


Zeealsem

Artemisia maritima


De Zeealsem Artemisia maritima is enkel op een paar zilte plaatsen in het kustgebied te vinden, zoals bijvoorbeeld in Vlaanderen bij het Zwin (nagenoeg de volledige Vlaamse populatie) en zeer lokaal ook in de omgeving van Nieuwpoort. De plant groeit van nature op zilte plaatsen, zoals zoute tot sterk brakke wateren, slikken en lage schorren, vooral ter hoogte van de springtij-hoogwaterlijn.

Ze wordt soms geplukt voor in droogboeketten. De witviltige bladeren geven de plant een zilverige kleur.

Deze plant bloeit van augustus tot oktober met gele bloemen, die in compacte hoofdjes staan. De plant bereikt een hoogte van 60 cm. De stengel en de bladeren zijn zilvergrijs. De bladeren zijn fijn gedeeld.

Home