NATUURLEXICON


Zeearend

Haliaeetus albicilla


De Zeearend Haliaeetus albicilla is een zeer grote roofvogel met zeer lange, brede vleugels en een korte wigvormige staart. De vogel heeft een zware snavel.

De volwassen vogel is bruin met een iets lichtere kop en een volledig witte staart. De onvolwassen vogel is donkerder bruin en vaak voorzien van bleke vlekken.

De Zeearend broedt aan de zeekusten en langs grote meren en brede rivieren. Soms wordt meer landinwaarts in bossen gebroed. Het broedgebied situeert zich in een areaal dat zich uitsrekt van Nootrd-Schotland, Scandinavië, Oost- en Zuidoost-Europa tot Rusland. De vogel overwintert ook in de broedgebieden of zuidelijker tot in Iran, Irak, Israëlen het Middellandse Zeegebied.  

In Vlaanderen is de Zeearend een vrijwel jaarlijkse wintergast in zeer kleine aantallen van midden oktober tot begin maart. Het gaat dan vooral om solitaire, jonge vogels die Vlaanderen bereiken tijdens omzwervingen.  

Home